Aktiviteter

Aktiviteter


Gemensam skötsel av föreningens bisamhällen samt hantering av honung.
Bigårdskväll med trivsam samvaro, tisdagar kl 17-19 under maj – september. Allmänheten är välkommen att besöka oss samt köpa honung från det att första honungen kommit på burk.
”Honungens Dag”, vi har öppet hus för intresserade någon helg under sommaren med provsmakning och visningar. Efter överenskommelse tar vi gärna emot grupper under andra tider.
”Sommarmötet”, en intern begivenhet varje år med föredrag inom ämnesområdet.
Rekrytering och handledning av nybörjare. Vid behov en samlad kurs i biodling för flera nybörjare. Första året kan plats för egna kupor i bigården ordnas.
Den egna föreningsdepån samordnar leveranser av honung till SBR och anskaffar glasburkar och diverse material.
Studieresor angående bin och trädgård anordnas.
Samarbete med andra föreningar.
Försäljning av föreningens honung vid bigården samt på utvalda marknader.