Bin

BinDet finns 287 vilda arter av bin i Sverige. Gemensamt för dem är att larverna föds upp på pollen och nektar. De flesta är solitärer och bor i marken (ex sandbi) eller i träd (ex tapetserarbi).

Honungsbiet, vårt tambi, är en av våra viktigaste pollinatörer, bl a för att de är blomtrogna. Det innebär att de besöker samma blomsort så länge de ger nektar och pollen , innan de går vidare till nästa sort.

B Detta kan ha stor betydelse för lantbruket.

För vilda insektspollinerade växter spelar bina samma viktiga roll.


Bisvärm Binas naturliga sätt att föröka sig sker genom svärmning.

Om du fått en bisvärm inom Åtvidabergs kommun kan du kontakta någon i biföreningen för vidare information eller gå in på SBRs hemsida..eller ring svärmtelefon 0766-860701

I kupan
Vårt tambi bor i kupor som är funktionella för biodlaren. Ett bisamhälle består av upp till 70 000 bin en bra sommar.

I bikupan finns en drottning, drönare (hannar) och arbetsbin (outvecklade honor). Nya bisamhällen kan åstadkommas under full kontroll och utan att bina svärmar.

Biodlarens arbetsår Artikel är under skrivande.


Hot
Parasitangrepp

Neonikotiniader

Genmodifierade grödor

Bivänlig trädgård Vill vi ha mer insekter och bin i våra trädgårdar kan vi plantera växter som t ex kryddväxter, klöver i gräsmattan, kantnepeta, anisisop, rudbeckia och rosenstav.

De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter. På våren är en av de viktigaste växterna för våra bin sälgen.