Åtvidabergs Biodlarförening


Åtvidabergs biodlareförening har ca 30 medlemmar, alla amatörbiodlare.

Gamla Sunneborg

Som ligger vid Kisavägen väster om Adelsnäs ladugårdar är föreningens samlingspunkt och föreningsbigård

Föreningen har mellan fyra och åtta egna bisamhällen uppställda på Sunneborg. Därutöver har några av medlemmarnas sina samhällen placerade i bigården. Intresserade medlemmar träffas tisdagar 17:00-18:30  maj-augusti för att arbeta med bin och övrig utrustning. Dessutom utbyter man erfarenheter och hjälper nybörjare tillrätta.


Förening bildades den 19 april 1917, då konstituerande sammanträde hölls och man anslöt sig till Svenska biodlareföreningen. I den första styrelsen var P.G. Samuelsson ordförande, Gustav Kempe sekreterare, Josef Sjöö kassör och Daniel Stenman korresponderande ledamot.


Traktens mest kände biodlare i äldre tider var E. R. Mahrs, som år 1900 av Hushållningssälskapet tillsattes som konsulent och for vida omkring i länet. Kvarteret där han bodde och hade sin stora biodling låg alldeles intill Gamla Kyrkan och heter ännu idag Bikupan.