Styrelsen

Ordförande  Mattias Eriksson                  kemeriksson@gmail.com

Kassör            Tommy Svensson                 ltsvensson@icloud.com                                

Sekreterare  Katarina Svensson               katarina.eva.svensson@gmail.com 

Ledamot       Eva Rosén Konradsson       eva.rosen@telia.com 

Ledamot       Martin Sundström               martinisundstrom@gmail.com 

Länkar

Sveriges Biodlares Riksförbund        www.biodlarna.se

MS Biredskapsfabriken AB               www.biredskapsfabriken.se

Joel Svenssons Vaxfabrik                   www.joelvax.se

Svensk Buckfastavel                          www.buckfast.se